Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Opracowanie Strategii rozwoju ROF

W ramach prac nad Strategią rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), firma Ageron Polska zakończyła realizacje pierwszego etapu projektu – opracowana została część diagnostyczna Strategii. Zrealizowana diagnoza została oparta na syntezie materiału badawczego opracowanego w ramach modułów tematycznych strategii:

  • Modułu transportowego strategii: „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego ROF”
  • Modułu rewitalizacyjnego strategii: „Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”
  • Modułu środowiskowego strategii: „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”

Zdiagnozowane problemy ROF zostały poddane konsultacjom społecznym w ramach otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, przedstawicielami biznesu i nauki oraz władz lokalnych ROF. Spotkanie odbyło się 12 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu. Wnioski ze spotkania stanowiły cenne uzupełnienie przeprowadzonych prac diagnostycznych.

Zakończenie etapu diagnostycznego Strategii oznacza płynne przejście do etapu opracowywania założeń dla części operacyjno-wdrożeniowej Strategii. Zakończenie tego etapu planowane jest na 14 lipca. Już dziś pragniemy Państwa zaprosić na spotkanie konsultacyjne dt. określenia działań i projektów kluczowych ze względu na rozwój ROF. Spotkanie to odbędzie się 7 lipca o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu – sala 114.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest na drugą połowę sierpnia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"