Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Spotkanie Grupy Sterującej

W dniu 23 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej – Lidera i Partnerów projektu pn. „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”.

Wykonawca modułu środowiskowego strategii – Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba z siedzibą w Żaboklikach, ul. Kubusia Puchatka 78, 08-110 Siedlce przedstawił Grupie Sterującej ekspertyzy dotyczące diagnozy i oceny stanu środowiska Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonane w ramach opracowania pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”.

W trakcie spotkania wybrano nowego Sekretarza Grupy Sterującej.

Prezencja multimedialna ze spotkania (pobierz plik PDF – 9 MB).

spotkanie_141223_1   spotkanie_141223_4   spotkanie_141223_3spotkanie_141223_2   spotkanie_141223_5   spotkanie_141223_6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"