Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Delimitacja

Celem głównym badania była delimitacja obszaru miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) oraz wskazanie powiązań wewnątrz i na zewnątrz ROF, które mogą być podstawą programowania rozwoju tego obszaru.

Cele szczegółowe badania obejmują:

  • Określenie zakresu problemów rozwojowych wspólnych dla całego miejskiego ROF;
  • Określenie wewnętrznego potencjału rozwojowego ROF;
  • Określenie możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego ROF (w trzech wariantach rozwojowych).

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniem:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"