Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Kontakt

Koordynatorem projektu „Strategia rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU).

Miejska Pracownia Urbanistyczna

ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)
26 – 600 Radom
Sekretariat – pokój nr 408

tel./fax (48) 362 02 08
e-mail  rof@mpu.radom.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"