Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF).

Opracowanie Strategii ma na celu wyznaczenie wspólnych dla samorządów, Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, celów rozwojowych. Wypracowanie wspólnych kierunków działań realizowanych przez samorządy ROF, pozwoli na osiągnięcie efektu synergii umożliwiającego maksymalizację korzyści przy minimalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy. Zagadnieniami, w których szczególnie istotna jest współpraca i zgodność pomiędzy samorządami jest planowanie przestrzenne, rozwój infrastrukturalny oraz rozwój gospodarczy – w ramach tych zagadnień sukces będzie możliwy do osiągnięcia jedynie poprzez podjęcie strategicznych decyzji wypracowanych wspólnie przez wszystkie gminy Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konsultacje społeczne odbędą się w formie:

 1. Prezentacji i dyskusji nad projektem Strategii – w dniu 3 sierpnia 2015r o godz. 14.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom sala konferencyjna 410
 2. Możliwość składania opinii (na formularzu konsultacyjnym) – w dniach od 3 do 11 sierpnia 2015r na adres e-mail: rof@mpu.radom.pl.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych niniejszego dokumentu.

Poniżej można pobrać dokumenty dotyczące Strategii rozwoju ROF:

 1. Projekt Strategii rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) – dokument PDF (1,7 MB)
 2. Załącznik nr 1 – Zasoby instytucjonalne – plik PDF (0,5 MB)
 3. Załącznik nr 2 – Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna ROF – plik PDF (33 MB)
 4. Załącznik nr 3 – Wykaz projektów – plik PDF
 5. Formularz składania uwag do Strategii – plik Ms Word

Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w
obszarach rewitalizowanych ROF

 1. Obwieszczenie
 2. Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych ROF
 3. Raport z konsultacji społecznych
 4. Raport z konsultacji społecznych – załącznik nr 1

 

Zintegrowany system transportu zbiorowego w ROF

 

 1. Obwieszczenie
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko
 3. Zintegrowany system transportu zbiorowego w ROF
 4. Raport z konsultacji społecznych

 

Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF

 

 1. Obwieszczenie
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 1
 4. Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF
 5. Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF – załącznik nr 1
 6. Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF – załącznik nr 2
 7. Raport z konsultacji społecznych
 8. Raport z konsultacji społecznych – załącznik nr 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"