Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Przetarg – delimitacja ROF

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia delimitacji miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF).

Zakres zamówienia – poniżej 207.000 EUR.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju). Szczegółowy informacje zamieszone zostały w Biuletynie Zamówień Publicznych (Numer ogłoszenia: 46448 – 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Radomiu.

aktualnosci_serwer

zakup oprogramowania

23.12.2013

Informujemy, że w wyniku postępowania w sprawie „zakupu oprogramowania GIS wraz z wsparciem technicznym” wybrano ofertę firmy Intergraph – Geomedia Professional + Geomedia 3D
Uzasadnienie:
Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie spełnia wszystkie określone przez zamawiającego kryteria określone w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%).

aktualnosci_serwer

strona www

27.12.2013

Uruchomiono stronę internetową projektu. Będzie to miejsce w którym na bieżąco prezentowane będą postępy prac oraz rezultaty badań.

Strona 3 z 3123
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU POMOC TECHNICZNA