Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Zintegrowany system transportu zbiorowego w ROF

Opublikowano Zintegrowany system transportu zbiorowego w ROF – dokumenty do konsultacji. Więcej informacji na stronie.

Spotkanie Grupy Sterującej

W dniu 23 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej. Zapraszamy to zapoznania się z relacją ze spotkania.

Delimitacja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem głównym badania była delimitacja obszaru miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) oraz wskazanie powiązań wewnątrz i na zewnątrz ROF, które mogą być podstawą programowania rozwoju tego obszaru.

Cele szczegółowe badania obejmują:

  • Określenie zakresu problemów rozwojowych wspólnych dla całego miejskiego ROF;
  • Określenie wewnętrznego potencjału rozwojowego ROF;
  • Określenie możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego ROF (w trzech wariantach rozwojowych).

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniem:

 

Przetarg – Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego ROF

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu opracowań pn. „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”.

Zakres zamówienia – poniżej 207.000 EUR.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
Szczegółowe informacje zamieszone zostały:

Przetarg – system przyrodniczy (green belt)

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)” w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”.

Zakres zamówienia – poniżej 207.000 EUR.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
Szczegółowe informacje zamieszone zostały:

Strona 2 z 3123
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU POMOC TECHNICZNA